18 kwietnia br. Laureaci Eliminacji Powiatowych wzięli udział w finale wojewódzkim XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Odbył się on w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Dnia 21 marca 2015 roku w Sali Domu Strażaka w Olszowej odbyły się eliminacje powiatowe XXXVIII Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom’’.
Gminę Trzcinica reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach.
W kategorii szkół podstawowych udział wzięły uczennice  klasy V : Dominika Smyrek i Andżelika Zimoch (opiekun p. Alina Gawlik) oraz Mikołaj Smyrek uczeń klasy II gimnazjum i Milena Wojdyga uczennica klasy I gimnazjum (opiekun p. Alina Gawlik).
Konkurs składał się części pisemnej i ustnej. Uczniowie musieli opanować duży zasób wiedzy z zakresu spraw organizacyjnych OSP i MDP, sprzętu przeciwpożarowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wiele innych wiadomości.
Rywalizacja w zawodach była wyjątkowa ponieważ do etapu wojewódzkiego kwalifikują się tylko uczniowie zajmujący pierwsze miejsca.
W kategorii klas gimnazjalnych bezkonkurencyjny okazał się Mikołaj Smyrek zajmując  pierwsze miejsce i będzie on reprezentował Gminę Trzcinica i Powiat Kępiński w etapie wojewódzkim, który odbędzie się  18 maja w Gołuchowie.
Milena Wojdyga zajęła IV miejsce, zaś uczennice szkoły podstawowej biorące po raz pierwszy udział w w/w konkursie Andżelika Zimoch znalazła się na IV miejscu, Dominika Smyrek na V miejscu.