W Szkole Podstawowej w Laskach po raz pierwszy odbył się Międzyszkolny Konkurs Grafiki Komputerowej.

Głównym celem konkursu było rozwijanie umiejętności w posługiwaniu się edytorem graficznym MS Paint oraz ukazanie możliwości techniki komputerowej w twórczości plastycznej. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów klas III szkół podstawowych z trzech gmin: Bralin, Rychtal, Trzcinica. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Trzcinica Pan Grzegorz Hadzik. Pomysłodawcami konkursu były nauczycielki: Pani Wiesława Trzęsicka i Pani Danuta Wieczorek. Zadanie uczestników konkursu było wykonanie kartki wielkanocnej w edytorze grafiki. Rozstrzygnięcie odbyło się 16 kwietnia o godz. 10:00 w sali komputerowej ZS w Laskach. Do konkursu zgłosili się uczniowie Szkół Podstawowych z Buczku Wielkiego, Trzcinicy i Lasek. Z naszej szkoły II miejsce zajął Mikołaj Stanisławski - op.Pani Wiesława Trzęsicka. Nagrody ufundował i wręczył Wójt Gminy Trzcinica - Pan Grzegorz Hadzik wraz z Dyrektorem ZS w Laskach Panią Małgorzatą Drzazgą. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze.