11 listopada w sali Domu Ludowego w Laskach miało miejsce spotkanie z okazji Dnia Lasek, zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lasek LUKUS, przy współudziale Gminy Trzcinica i naszej szkoły. Galeria !!!
Uczniowie pod kierunkiem pani dyrektor Hanny Smyrek przygotowali i zaprezentowali część artystyczną poświęconą tematyce patriotycznej. Chór Violino pod batutą pani Danuty Wieczorek uatrakcyjnił występ swoim śpiewem.