W marcu 2007roku w Zespół Szkół w Laskach - jako jedyny w rejonie i powiecie - przystąpił do realizacji II Edycji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska" będącego pod patronatem Narodowego Centrum Kultury oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany ze środków unijnych. W ramach tego przedsięwzięcia na terenie szkoły odbywają się zajęcia dydaktyczne z śpiewu, które to zapoczątkowały powstanie chóru szkolnego. Dzięki zajęciom uczniowie rozwijają swoją muzykalność, osobowość wrażliwość i szacunek jaki niesie sztuka. Opiekę metodyczną i merytoryczną w regionie sprawuje koordynator regionalny Południowej Wielkopolski - Jerzy Wojtaszek z siedziba w Ostrowie Wielkopolskim. Patronat nad zespołem objął wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik. Dyrygentem i opiekunem chóru jest Danuta Wieczorek.
W ramach projektu chórzyści dwukrotnie, w ciągu roku, występują w koncertach podsumowujących daną edycję - koncercie majowym oraz grudniowym. Przesłuchania odbywają się w Ostrowie Wielkopolskim. Występujące chóry ocenia komisja artystyczna przyznając pasma oraz klucze muzyczne - złote, srebrne oraz brązowe. Program "Śpiewająca Polska" zakończył się w listopadzie 2014r.  Odbyło się 9 edycji.

W marcu 2015roku Chór Violino przystąpił do kolejnego projektu edukacji chóralnej i został zakwalifikowany, realizowanego ze środków MKiDN kontynuującego działania "Śpiewającej Polski" pod nazwą Narodowe Forum Muzyki, Akademia Chóralna z siedzibą we Wrocławiu. Więcej informacji na stronie: http://www.nfm.wroclaw.pl

W sobotę 23 maja chór wystąpił w Wiosennym Przeglądzie Chórów Południowej Wielkopolski szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Auli Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim i zdobył "Srebrne Pasmo". W jury przeglądu zasiadali specjaliści, wykładowcy Akademii Muzycznych: prof.dr hab. Anna Domańska, prof.dr hab. Jolanta Szybalska - Matczak, prof.dr hab. Przemysław Pałka. Wielkie brawa dla chórzystów!