SZKOLNICTWO W LASKACH DO 1945 r.

Edukację dzieci w Laskach zapoczątkowali ojcowie Paulini w XVIII w. Pierwsza katolicka szkoła działała od 1815 r. i mieściła się w budynku przyszpitalnym na terenie majątku. Decyzję o budowie nowej, murowanej szkoły podjął Związek Szkolny. Szkołę tą oddano do użytku w 1821 r. Niestety 16 VIII 1866 r. szkoła ta spłonęła. Wspólnymi siłami rządu królewskiego w Poznaniu, Rady Szkoły i Gminy Laski wybudowano nową szkołę, która posiadała dwie sale lekcyjne. Ceremonii jej otwarcia dokonał ks. dziekan Korytkowski z Trzcinicy – 12 XI 1866 r.

budynek szkolny z 1866r.

W 1912 r. powstał nowy czteroizbowy budynek szkolny. Od sierpnia 1925 r. szkoła otrzymała piątą izbę lekcyjną. Rok później powstała szkoła sześcioklasowa, a w 1934 r. siedmioklasowa. Szkoła w takiej formie działała do wybuchu II wojny światowej. W latach 1939-45 w Laskach istniała siedmioklasowa szkoła niemiecka, do której uczęszczały dzieci z całej gminy.

budynek szkolny z 1912r.

SZKOLNICTWO W LATACH 1945-2008

W marcu 1945 r. wznowiła działalność polska szkoła pod nazwą Publiczna Szkoła Powszechna w Laskach. W 1966 r. w wyniku reformy szkolnej powstała szkoła ośmioklasowa. 29 XI 1969 r. oddano do użytku nowy budynek szkolny. Szkoła otrzymała imię
II Armii LWP. Od 1972 r. 16 kwietnia był Świętem Patrona Szkoły. 16 IV 1973 r. szkoła otrzymała sztandar. W tym też roku stała się Szkołą Zbiorczą, w której skład weszły filie w Smardzach i Piotrówce. W 1975 r. powstała Zbiorcza Szkoła Gminna w Laskach

W wyniku reorganizacji w szkolnictwie w 1984 r. przywrócono dawną nazwę – Szkoła Podstawowa w Laskach, jednak do szkoły nadal uczęszczały dzieci z Piotrówki, Smardz i Wodzicznej. Od 1990 r. decyzją Kuratora Oświaty w Kaliszu zaprzestano obchodzić święto patrona szkoły. W tym też roku do budynku szkoły przeniesiono przedszkole samorządowe. Po reformie samorządowej
w 1991 r. organem prowadzącym szkołę stała się Gmina  Trzcinica. W wyniku reformy oświaty w 1998 r., szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół w Laskach, w skład której wchodziło Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Oddział Gimnazjum w Trzcinicy.


Obecnie na terenie Gminy istnieją dwa Zespoły Szkół: Zespół Szkół  w Trzcinicy oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach.

 budynek szkolny z 1969r.