W piątek 18 listopada 2016 w Auli Domu Katechetycznego przy Kościele p.w. św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim odbył się w ramach Ogólnopolskiego Programu Narodowego Forum Muzyki „Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2016″ Koncert Jesienny Chórów Szkolnych Regionu Ostrów Wielkopolski. Galeria!!!, Violino na Facebooku

Koncert prowadziła Grażyna Dziedziak która przywitała przybyłych gości, chóry szkolne. Następnie głos zabrał Kutator Regionalnego Programu - Jerzy Wojtaszek oraz przedstawiciele władz samorządowych.
W wydarzeniu wzięło udział 25 zespołów z regionu Południowej Wielkopolski - w sumie aż 800 młodych chórzystów. Nad poprawnością organizacyjną i merytoryczną czuwali kuratorzy regionalni – pan Jerzy Wojtaszek oraz pani Aleksandra Wojtaszek.
Chór „Violino” działający przy Zespole Szkół w Laskach pod kierownictwem pani Danuty Wieczorek po raz kolejny reprezentował naszą gminę w tym projekcie.
Chór zaprezentował:
1. "Pierwsza kardowa" - oprac: ks. Hieronim Chamski
2. "Uśmiech" - muz. Tadeusz Kopczyński, sł. Krystyna Pomykała
3. "Jesteśmy stąd" - z rep. zespołu Gawęda

Na zakonczenie przesłuchań wszystkie chóry w danej kategorii wiekowej zaśpiewały utwór do wspólnego wykonania "Gdzie chrzest, tam nadzieja"- Leopolda Twardowskiego. Wszystkim chórzystom dziękuję za wzorowa postawę śpiewaczą podczas występu. :) DW