Wójt Gminy Trzcinica zaprasza dzieci z zespołów szkół z terenu Gminy Trzcinica do udziału w konkursach plastycznych. Zobacz tutaj!!!
Konkurs pt. "SYMBOLE NARODOWE WOKÓŁ NAS" skierowany jest do wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z klas I - III. Konkurs na plakat "ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 1971 r." adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV - VI oraz uczniów gimnazjum.