Nasz Patron

HISTORIA NADANIA SZKOLE IMIENIA JANA PAWŁA II

ROK 2001

W kwietniu 2001r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Laskach podjęła decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do wyboru patrona szkoły i nadania imienia. W czerwcu tego roku Samorząd Uczniowski opracował ankietę mającą na celu wybranie spośród kandydatów patrona szkoły.
Następnym krokiem było przeprowadzenie referendum, w którym uczniowie, rodzice i pracownicy Zespołu Szkól w Laskach zadecydowali, by szkoła nosiła imię Wielkiego Polaka – Papieża Jana Pawła II.

ROK 2002

We wrześniu dyrekcja szkoły wystosowała oficjalne pismo do organu prowadzącego placówkę – władz Gminy Trzcinica z prośbą o akceptację tego przedsięwzięcia. Rada Gminy udzieliła pozytywnej odpowiedzi.
W październiku 2002 roku Dyrektor i Komitet Organizacyjny wystosowali pismo do Biskupa Kaliskiego Stanisława Napierały z prośbą o akceptację i błogosławieństwo prac związanych z nadaniem imienia.
Rada Pedagogiczna powołała Zespół ds. Nadania Imienia Szkole. Cała społeczność uczniowska wraz z nauczycielami z wielkim zaangażowaniem przystąpiła do realizacji zadań, których celem było poznanie i przybliżenie postaci Papieża.

ROK 2003

Rok ten poświęcony był organizowaniu różnorodnych przedsięwzięć i imprez związanych z osobą Jana Pawła II.
W styczniu uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z rodzicami zorganizowali wystawę prac plastycznych pt. „Papież w oczach dziecka.” Na przełomie lutego i marca odbył się konkurs „Najpiękniejsze kartki z życzeniami Wielkanocnymi dla Ojca Świętego”, które przesłano Papieżowi. 10 marca 2003 r. pracownicy Zespołu Szkół w Laskach wystosowali do Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II list z życzeniami z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Odpowiedzią na ten list było pismo Asesora Mons Gabriele Caccria, w którym m.in. czytamy: „Tym życzeniom i modlitwom Ojciec Święty obejmuje również Księdza Proboszcza oraz Grono Pedagogiczne ZS w Laskach, a także całą Parafię pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej, i z serca udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa.”
Również Papież przysłał własnoręcznie napisane życzenia.

W tym samym roku dzieci przedszkolne wykonały gazetki „Papież wśród dzieci”,  klasy 1-3 SP „Papież – Obywatel Świata”. Uczniowie opracowali albumy pt. „Droga Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską”, „Myśli Papieża”, „Twórczość Papieża”. Klasy gimnazjalne sporządziły mapy: „Mapa pielgrzymek Papieża do Polski” i „Mapa pielgrzymek Papieża po świecie”.
W maju odbył się Gminny Konkurs „Czy znam biografię papieża?” oraz „Pierwszy Gminny Turniej Piłki Nożnej im. Jana Pawła II”. W roku szkolnym 2003/2004 uczniowie wraz z  nauczycielami 16 dnia każdego miesiąca uczestniczyli we Mszy Świętej. Z okazji 25 rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II w szkole odbyły się apele. Wysłano życzenia dla Papieża oraz wykonano „Pociąg życzeń dla Papieża”. W grudniu młodzież przygotowała wieczornicę poświęconą 25 - leciu  pontyfikatu Jana Pawła II.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia od społeczności szkolnej wysłano kartki z życzeniami.

ROK 2004

W roku 2004 zorganizowano szereg konkursów poświęconych Papieżowi: - w styczniu – Turniej Piłki Siatkowej im. Jana Pawła II
- w lutym – I Powiatowy Konkurs Recytatorski „Recytujemy poezję Jana Pawła II”
- w maju – Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci przedszkolnych pod hasłem „Wierszyk dla Papieża”.
24 II 2004  Rada Gminy Trzcinica podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia.
W marcu tego roku został zaprojektowany sztandar, logo oraz opracowano ceremonię nadania imienia.

<

Tradycyjnie już z okazji Świąt Wielkanocnych przesłano Ojcu Świętemu kartki z życzeniami od społeczności szkolnej. W szkole urządzono Kącik Papieski, w którym umieszczono popiersie Papieża, zaprojektowane i wykonane przez szkolnego katechetę -  pana Dariusza Sitka.
4 czerwca 2004r. to szczególny dzień w dziejach szkoły. Właśnie wtedy, po wielu staraniach, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Papieża Jana Pawła II.     Ceremonię zaszczycił swoją obecnością Biskup Kaliski Stanisław Napierała, który odprawił uroczystą Mszę Świętą i dokonał poświęcenia sztandaru.

ROK 2004/2005

W roku szkolnym 2004/2005 16-tego dnia każdego miesiąca odprawiana była msza święta z udziałem młodzieży W październiku odbył się apel upamiętniający rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. W grudniu uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi przesłali papieżowi życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. W styczniu w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozegrano II Turniej Piłki Siatkowej im. Jana Pawła II. W marcu w szkole odbył się II Konkurs Recytatorski im. Jana Pawła II. W kwietniu tradycyjnie już uczniowie przesłali życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

2 kwietnia 2005 to dzień pamiętny dla naszej szkoły. Wraz z całym światem pogrążyliśmy się w smutku po stracie ukochanego Ojca Świętego. Uczniowie uczestniczyli w żałobnym nabożeństwie w intencji zmarłego Papieża. 16 maja nasza szkoła uczestniczyła w III zjeździe szkół im. Jana Pawła II w Ociążu. Dwa dni później delegacja szkoły brała udział w Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II w Wadowicach.
4 czerwca 2005r. obchodziliśmy po raz pierwszy rocznicę nadania szkole imienia. Uroczystość przebiegała w podniosłej a jednocześnie smutnej atmosferze. Wtedy na boisku szkolnym w honorowym miejscu został posadzony Dąb Papieski przywieziony z Wadowic ze Spotkania Szkół noszących imię Jana Pawła II.

ROK 2005/2006

W październiku w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający rocznicę wyboru papieża – Jana Pawła II.
3 listopada 2005 r. uczniowie uczestniczyli w spotkaniu modlitewnym szkół noszących imię Jana Pawła II Diecezji Kaliskiej w Kaliszu.
W ramach finału WOŚP rozegrany został III Turniej Piłki Siatkowej im. Jana Pawła II.
W marcu szkoła była organizatorem III Konkursu Recytatorskiego im. Jana Pawła II.
W kwietniu odbył się uroczysty apel poświęcony I rocznicy śmierci Wielkiego Papieża.
18 maja uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im Jana Pawła II.
6 czerwca 2006 Zespół Szkół w Laskach jest organizatorem IV Zjazdu Szkół im. Jana Pawła II z terenu Diecezji Kaliskiej.